Idd skolemusikkorps har følgende dugnader:

- Julemarkedet på Fredriksten Festning. Dette arrangementet er hvert år, og her står vi ansvarlig for parkering gjennom hele helgen det arrangeres.

- Opera: Arrangementet arrangeres annethvert år (oddetall), og her står vi ansvarlig for parkering, samt vakthold gjennom alle fire dager med operaoppsetting. Vi har også litt opprigg og nedrigg.

- Allsammen: korpset er med i byens dugnadsforening kalt "allsammen". Her har vi diverse oppdrag gjennom året.

Det er viktig at alle bidrar til å stille opp på dugnader da dette er en viktig inntektskilde til korpset. Vi må huske på at når vi har høyt utdannede instruktører og dirigenter, derfor har vi også store utgifter... Vi i Idd skolemusikkorps kan si at vi har få, men inntektsrike dugnader. De går i små, intensive perioder, men gir så mye tilbake til barna som spiller i korpset!