Aspirant: torsdager kl.


Junior: mandager og torsdager kl. 18.00-20.00
Maria Scott Hagen, mobil: 930 42 301

Senior: mandager og torsdager kl. 18.00-20.00
Sverre Olsen, mobil: 901 43 884