Rekruttering

Har du lyst å spille i korps? 

Vi i Idd skolemusikkorps ønsker og er avhengig av flere medlemmer, og vi rekrutterer fra Tistedal, Idd, Prestebakke og Folkvang skole gjennom hele året! En gang i året er vi på besøk på disse skolene og har skolekonserter. Vi gir ut informasjon til elevene som sier de ønsker å spille i korps. Her er ingen reservebenk, og alle er velkomne! Vi har 3 avdelinger: 

Apirant: musikantene starter lett opp og velger seg instrument. De får egenundervisning av instruktør på det aktuelle instrumentet, og har fellesøvelser på torsdager kl. 18.30-19.30 med dirigent

Junior: her begynner barnet etter 1 år i aspirant. De er i junior i 2 år, og de har felles undervisning på mandager og torsdager kl. 18.00-20.00, med dirigent Maria Scott Hagen. 

Senior: her begynner barnet etter junior, og får være med til de er 19 år. De har fellesøvelser på mandager og torsdager kl. 18.00-20.00, med dirigent Sverre Olsen.

Du kan melde deg inn i korpset vårt her på hjemmesiden ved å gå til "Kontakt" - "Bli medlem", eller kom å snakk med en av oss i styret på en av øvelsesdagene.

Har du spørsmål eller lyst til å se hvordan det er hos oss? Bare kom innom da vel, vi øver på Asak skole! 
Velkommen til oss i Idd skolemusikkorps!